10
Share:
 1.  Xác định kết quả đầu ra

 2. Thống kê và phân tích nhu cầu

 3. Chọn nguồn tuyển
  Một số nguồn phổ biến:
  – Job board – Search
  – Job board – Post
  – Linkedin có trả phí
  – Facebook có trả phí
  – Headhunt
  – Freelancer/External Referral
  – Internal Referral
  – Campaign
  – HR/Recruiter Networking (Có thể bao gồm Linkedin và FB không trả phí)
  – Career Website của công ty
  – Khác
  Xác định và phân loại nguồn tuyển chính xác là rất quan trọng, đặc biệt khó nhất ở chỗ phân định làm sao để giữa các nguồn không “conflict”, “overlap” với nhau. Thêm nữa là phải có dữ liệu chính xác về nguồn tuyển cho từng UV bằng cách hỏi trực tiếp các UV tham gia PV nếu chưa rõ ràng.

 4. Phân bổ nguồn tuyển cho từng vị trí

 5. Tính chi phí (Ngân sách)

 6. Đề xuất Nhân sự và cấu trúc team tuyển dụng

 7. Lập kế hoạch cho các hoạt động Employer Barding

 8. Các chi phí khác cho hoạt động tuyển dụng
  – Chi phí sign-on bonus để dành dùng cuối năm khi khó tuyển. Tốt nhất nên plan phần ngân sách này vì không phải Bộ phận nào cũng có ngân sách cho việc này nhưng kết quả Tuyển dụng là do Team Tuyển dụng/HR chịu trách nhiệm
  – Chi phí đi gặp UV (Cafe, ăn trưa)
  – Chi phí Relocation trả cho UV khi cần tuyển
  – Chi phí Welcome kits cho NV mới
  – Bonus/Incentive cho Recruiter
  – Quà cáp cho đối tác
   

*Photo: Internet

*** Bản quyền bài viết thuộc về Trần Vũ Thanh. Cá nhân chia sẻ, đăng lại, trích dẫn, sử dụng bài viết vui lòng ghi rõ nguồn Coach Trần Vũ Thanh hoặc coachtranvuthanh.com. Tổ chức, trang web, các hội nhóm cần chia sẻ, đăng lại, trích dẫn, sử dụng bài viết vui lòng liên hệ trước qua email tranvuthanh.coach@gmail.com.