COACHING

 

Với hơn 10 năm gắn bó với lĩnh vực Tuyển dụng, Đào tạo và phát triển con người, cùng với đam mê chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực Nhân sự, Coach Trần Vũ Thanh thiết kế các chương trình đào tạo (training) và huấn luyện chuyên nghiệp (professional coaching) nhằm giúp người tham gia tiếp thu những kiến thức và kinh nghiệm thực tế, đồng thời thay đổi nhận thức, hình thành các thói quen mới, khai phá triệt để các thế mạnh và tiềm năng vốn có để làm việc đạt hiệu quả cao nhất.

 

Các chương trình đào tạo và huấn luyện hiện có:

 

 

 

*Photo: Internet

 

X