10
Share:

1. Người lớn cần biết tại sao họ được yêu cầu học một điều gì đó trước khi họ có được động cơ học. Người dạy cần tạo ra một tình huống đáng giá cho việc học nhằm cải thiện hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống của người học. Những công cụ hữu hiệu bao gồm những bài tập thực tế hay mô phỏng để người học tự khám phá khoảng cách giữa năng lực hiện nay của họ và năng lực mà họ mong muốn đạt được.

2. Người lớn cần phải được đối xử như người học tự định hướng. Do đó vai trò của người dạy tại lớp là tham gia cùng với người học để cùng tìm hiểu vấn đề thay vì chuyển giao kiến thức cho người học và đánh giá sự tiếp thu kiến thức của họ.

3. Người lớn có kinh nghiệm và phong cách học khác nhau. Điều này có nghĩa là cần phải đặt nặng vào chiến lược học của từng cá nhân trong đào tạo người lớn. Tất nhiên, kinh nghiệm không phải luôn luôn tích cực, kinh nghiệm có thể tạo ra định kiến hay thói quen khiến cho đầu óc khép kín đối với những tư tưởng mới hoặc sự lựa chọn khác. Do đó cần phải gạn lọc các giá trị và đào tạo một cách tinh tế. Người lớn rút ra quan niệm về bản thân chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của chính họ. Dó đó nếu kinh nghiệm của họ không được đánh giá đúng và không được đón nhận, thì họ cảm thấy như chính bản thân họ bị từ chối. Từ chối kinh nghiệm của học viên người lớn là từ chối chính người ấy. Vì vậy, phương pháp cốt lõi để đào tạo người lớn tuổi là phương pháp phân tích kinh nghiệm. Các kinh nghiệm người lớn tuổi rất đa dạng, do đó người dạy cần phải nhạy cảm trong lúc định vị kinh nghiệm mỗi người và liên hệ với việc học cũng như giải quyết vấn đề của họ.

4. Người lớn lấy công việc và vấn đề đang gặp làm trung tâm trong việc học, đặc biệt là những vấn đề họ phải đối mặt hàng ngày tại nơi làm việc. Những người nhỏ tuổi quan niệm đi học là quá trình tích luỹ kiến thức để sử dụng trong tương lai; người lớn có khuynh hướng cảm nhận việc học như là phương thức để làm việc hiệu quả hơn ngay trong ngày hôm nay. Vì vậy, các đơn vị thích hợp để tổ chức việc học của người lớn là các tình huống trong cuộc sống chứ không phải là những môn học. Người lớn thích học khi họ nhận thấy rằng nhu cầu và lợi ích được đáp ứng qua việc học.

5. Người lớn học với động lực nội tại như chất lượng cuộc sống, lòng tự hào bản thân và sự thoả mãn trong công việc. Người lớn dường như được kích thích để tiếp tục trưởng thành và phát triển, nhưng điều này có thể bị ngăn cản bởi những trở lực như quan niệm tiêu tiêu cực về chính bản thân, sự hạn hẹp về thời gian và các chương trình vi phạm những nguyên tắc học dành cho người lớn. Sự khác biệt của các cá nhân gia tăng cùng tuổi tác; do đó khi đào tạo người lớn cần phải tạo điều kiện tối đa để xử lý sự khác biệt trong phong cách, thời gian, nơi chốn và tốc độ học.

Theo Tài liệu đào tạo Giảng viên – Thiết kế khoá học – GV Nguyễn Hoài Phương. (Lược dịch từ “The Adult Learner at Work”, Burns, R. 1998, Business & Professional Publishing NSW, Australia.)

*** Mời các bạn tham khảo khoá đào tạo và huấn luyện dành cho IT Recruiter có kinh nghiệm mong muốn phát huy tối đa năng lực tuyển dụng: