10
Share:

Bài viết này là một vài đúc kết của mình sau thời gian tương đối dài tiếp xúc, làm việc với khá nhiều Sinh viên ngành IT.

Thường các bạn Sinh viên IT khá giỏi các trường top (Bách Khoa, Khoa học Tự Nhiên, Công nghệ Thông tin,…), có một vài thành tích (Đạt giải thưởng các cuộc thi Olympic, Các cuộc thi học thuật, lập trình,…) hoặc có một ít kinh nghiệm lập trình, tiếng Anh khá giỏi,… sẽ có một số đặc điểm chung:

  • Thường có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, đa số chọn phát triển theo hướng lập trình mobile và chỉ cần làm sản phẩm mobile, không quan tâm lắm đến công ty ứng tuyển. (Chọn công việc hơn là chọn công ty)
  • Đa số các bạn có thông tin về mức lương trên thị trường và quan điểm mức lương của một người là thể hiện năng lực của người đó.
  • Mong muốn làm công việc nhiều thử thách, được chia sẻ kinh nghiệm, training nhiều.
  • Có xu hướng chọn các công ty có sẵn bạn bè, đồng môn (Học chung Khoa/Trường Đại học) đang làm vì suy nghĩ ở đó để dễ hòa nhập.
  • Đa số các bạn có kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế nhưng chưa nhiều.
  • Chấp nhận thử thách, không sợ rủi ro (Thích chọn làm startup hơn dù không chắc chắn thành công)
  • Rất tự tin về năng lực bản thân, có thể đôi khi tự tin hơi quá.
  • Có xu hướng sính ngoại: Thích làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài, thích được đi ra nước ngoài (Onsite) mặc dù bản thân chưa biết cũng chưa hề nghĩ tới làm ở nước ngoài là làm gì, làm như thế nào, được hỗ trợ hay định hướng phát triển thế nào?…hễ cứ có yếu tố nước ngoài là thích và rất lấy làm tự hào khi được đi ra nước ngoài.

Đây chỉ là những chia sẻ mang tính chất quan điểm cá nhân của mình, mọi người có thể góp ý thêm.

*Photo: Internet