10
Share:
 

1️⃣ Chuyên môn

 • Business, ngành nghề , thị trường lao động trong mảng mình từng làm qua. Thường Recruitment Manager (RM) hay Recruiter nói chung sẽ có kiến thức, kinh nghiệm chuyên sâu trong một vài industry
 • Luật lao động căn bản liên quan đến offer, HĐLĐ
 • Lập kế hoạch & ngân sách tuyển dụng
 • Phỏng vấn tuyển chọn, đánh giá UV
 • Tổ chức dữ liệu, báo cáo, phân tích
 • Quảng bá thương hiệu tuyển dụng
 • Xây dựng quy trình, chính sách cho Tuyển dụng

2️⃣ Kỹ năng mềm

 • Giải quyết vấn đề
 • Giao tiếp hiệu quả cả nói và viết
 • Thương lượng đàm phán, thuyết phục

3️⃣ Kỹ năng quản lý

 • Hoạch định và tổ chức công việc cho cá nhân & team: Team cần những nguồn lực nào, chuyên môn gì, ai/bao nhiêu người làm; làm thế nào để kiểm soát timeline và chất lượng các đầu việc
 • Phân công, giao việc & quản lý kết quả công việc của team: Cơ sở, phương pháp luận để giao việc phù hợp cho từng cá nhân; Tiến trình, phương pháp giao việc để team phối hợp hiệu quả; Qui trình làm việc của team và cross team; set KPI và đánh giá, phản hồi cho Nhân viên
 • Tạo ảnh hưởng và động viên Nhân viên: Người làm sếp cần hiểu được nguồn gốc của năng lực tạo ảnh hưởng cũng như biết cách rèn luyện năng lực này để tạo ảnh hưởng và động viên nhân viên nhằm thúc đẩy hiệu suất công việc của team.
 • Huấn luyện NV, phát triển đội nhóm: RM cần có kiến thức cơ bản trong việc phát triển nhóm và giải quyết mâu thuẫn trong nhóm. Bên cạnh đó, RM cũng cần biết những công cụ chuyên nghiệp để huấn luyện & phát triển nhân viên
 
Thanh từng tổ chức 2 workshop chia sẻ về kỹ năng quản lý và sẽ tiếp tục sharing 2 nội dung:

Workshop 3️⃣: THIẾT LẬP KPI & QUẢN LÝ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG
Workshop 4️⃣: GIAO TIẾP HIỆU QUẢ, TẠO ẢNH HƯỞNG VÀ ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN

Anh, chị và các bạn quan tâm thì liên hệ Thanh nhé

*Photo: Internet

*** Bản quyền bài viết thuộc về Trần Vũ Thanh. Cá nhân chia sẻ, đăng lại, trích dẫn, sử dụng bài viết vui lòng ghi rõ nguồn Coach Trần Vũ Thanh hoặc coachtranvuthanh.com. Tổ chức, trang web, các hội nhóm cần chia sẻ, đăng lại, trích dẫn, sử dụng bài viết vui lòng liên hệ trước qua email tranvuthanh.coach@gmail.com.