10
Share:

 

  • Đối tượng tham gia: HR/Recruiter/Hiring Manager (KHÔNG giới hạn việc làm trong mảng IT, mở rộng cho các ngành khác)

  • Nội dung chương trình: Mời các bạn tham khảo tại link: http://bit.ly/2NfTOV4

  • Lịch khai giảng:
Khu vực Thời gian Địa điểm
Đà Nẵng 07/09/2019 Quận trung tâm ĐN
TP. Hồ Chí Minh 14/09/2019 Quận 1 hoặc Quận 3
Hà Nội 21/09/2019 Quận trung tâm HN

 

  • Mức phí đầu tư: Liên hệ trực tiếp Thanh để biết thêm chi tiết