10
Share:

Chương trình “STAY INTERVIEW – MAKE IT VALUE” được thiết kế nhằm giúp người tham gia tiếp thu những kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong việc trao đổi, đặt câu hỏi tìm hiểu suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của Nhân viên, từ đó có những giải pháp để hỗ trợ Nhân viên làm việc hiệu quả hơn và gắn bó lâu dài với Công ty.

? Mục tiêu chương trình:

Sau chương trình, người tham gia có thể:

 • Nhận định được giá trị và tầm quan trọng của Stay Interview (SI)
 • Biết được đâu là thời điểm phù hợp để thực hiện SI
 • Nắm bắt các bước cụ thể để triển khai thành công buổi SI
 • Nhận được bộ câu hỏi SI để áp dụng cho tất cả các tình huống cần thiết khi thực hiện SI
 • Cách thức tổng hợp thông tin, phân tích và đề xuất giải pháp để cải thiện môi trường, điều kiện làm việc và giữ chân Nhân viên

Giá trị mà chương trình mang lại không chỉ tác động tích cực lên cánhân người Quản lý mà còn góp phần giúp Công ty hiểu rõ những khó khăn, trăn trở của Nhân viên, từ đó có những chính sách phù hợp để phát triển và giữ chân họ.

Đối tượng tham gia phù hợp: 

 • Chuyên viên Nhân sự, Trưởng phòng/ Trưởng nhóm Nhân sự
 • Trưởng Phòng, Trưởng Nhóm bộ phận 

Nội dung chương trình:

Phần 1: Tầm quan trọng & ưu điểm của Stay Interview 

Phần 2: Quy trình thực hiện Stay Interview hiệu quả

Phần 3: Kĩ thuật phân tích tâm lý từ bộ câu hỏi Stay Interview

Phần 4: Thực hành (cùng nhóm & giảng viên), quan sát và đúc kết

?  Lịch học dự kiến: 

  • Hình thức: Học Online qua Google Meet
  • Thời lượng: 05 buổi (bao gồm 04 buổi lý thuyết và 01 buổi group coaching). Mỗi buổi 02h (19h45-21h45)
  • Lịch khai giảng:
   Khoá Tháng Thời gian cụ thể Trạng thái
   SI01 01/2021   11/01/2021 Đã hoàn thành
   SI02 04/2021  Cập nhật… Đang chiêu sinh
   Đăng kí

?  Số lượng: Tối đa 06 học viên/ khoá

?  Người hướng dẫn:  
Mr. Trần Vũ Thanh – Trainer|Mentor|Coach – coachtranvuthanh.com

Các bạn quan tâm chương trình vui lòng liên hệ Better You qua email betteryouvn@gmail.com hoặc Trainer qua email tranvuthanh.coach@gmail.com để nhận Brochure chi tiết

⚠️  Disclaimer:  Đây là chương trình do Better You tổ chức và sở hữu. Thanh xin phép chia sẻ thông tin với vai trò Trainer của Khoá đào tạo. Đối với mọi vấn đề phát sinh, quyền quyết định cuối cùng thuộc về Better You.