10

 • Lịch Khai giảng - Tháng 09/2021

   

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 09/2021

  1. Workshop
  Tên WorkshopHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmGhi chú
  Stay InterviewOnlineTham khảo TẠI ĐÂY9h00 – 12h00 – Chủ Nhật, ngày 05/09/202Google MeetĐang nhận đăng kí
  Hành trang thiết yếu cho RecruiterOnlineTham khảo TẠI ĐÂY9h00 – 12h00 – Chủ Nhật, ngày 12/09/2021 Google MeetĐang nhận đăng kí
  Kiến thức IT cho IT RecruiterOnlineTham khảo TẠI ĐÂY9h00 – 12h00 – Thứ Bảy, ngày 18/09/202Google MeetĐang nhận đăng kí
  CV Screening & Job Selling cho IT RecruiterOnlineTham khảo TẠI ĐÂY9h00 – 12h00 – Chủ Nhật, ngày 19/09/202Google MeetĐang nhận đăng kí

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Tuyển dụng để thành công – Hiring for SuccessOnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 21/09/2021Google MeetPVOnl10Đang chiêu sinh
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viên – Strategic Sourcing & Data ManagementOnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 22/09/2021Google MeetDataOnl06Đang chiêu sinh
  Nền tảng cho tuyển dụng chuyên nghiệpOnlineTham khảo TẠI ĐÂY14h00-16h00 Thứ Bảy hàng tuầnGoogle MeetTAF03Đang chiêu sinh
  Xây dựng đội ngũ Tuyển dụng hiệu suất cao – Building a high performance Talent acquisition teamOnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00, 01 buổi tối/tuầnGoogle MeetQLTD02Đang chiêu sinh
 • Lịch Khai giảng - Tháng 08/2021

   

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 08/2021

  1. Workshop
  Tên WorkshopHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Hành trang thiết yếu để trở thành Recruitment Manager/LeadOnlineTham khảo TẠI ĐÂY9h00 – 12h00 – Thứ Bảy, ngày 31/07/2021 Google MeetRM0731Đã hoàn thành

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 10/08/2021Google MeetPVOnl09Đã hoàn thành
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viên – Strategic Sourcing & Data ManagementOnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 04/08/2021Google MeetDataOnl05Đã hoàn thành
  Nền tảng cho tuyển dụng chuyên nghiệpOnlineTham khảo TẠI ĐÂY14h00-16h00 Thứ Bảy hàng tuần, dự kiến bắt đầu 21/08/2021Google MeetTAF03Đã hoàn thành
  Xây dựng đội ngũ Tuyển dụng hiệu suất cao – Building a high performance Talent acquisition teamOnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00, 01 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu trong 08/2021Google MeetQLTD02Đang chiêu sinh
 • Lịch Khai giảng - Tháng 07/2021

   

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 07/2021

  1. Workshop
  Tên WorkshopHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Nâng cao hiệu quả tìm việcOnlineTham khảo TẠI ĐÂY9h00 – 12h00 – Thứ Bảy, ngày 03/07/2021Online qua Google MeetJob01Đã hoàn thành
  Hành trang thiết yếu để trở thành Recruitment Manager/LeadOnlineTham khảo TẠI ĐÂY9h00 – 12h00 – Thứ Bảy, ngày 31/07/2021 Google MeetRM0731Đã hoàn thành

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 06/07/2021Google MeetPVOnl08Đã hoàn thành
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viên – Strategic Sourcing & Data ManagementOnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 07/07/2021Google MeetDataOnl04Đã hoàn thành
  Xây dựng đội ngũ Tuyển dụng hiệu suất cao – Building a high performance Talent acquisition teamOnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00, 01 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 05/07/2021Google MeetQLTD02Đang chiêu sinh
 • Lịch Khai giảng - Tháng 06/2021

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 06/2021

  1. Workshop
  Tên WorkshopHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Kiến thức IT cho IT RecruiterOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 12h00 –
  Dự kiến một ngày cuối tuần trong tháng 06/2021 (tuỳ thuộc tình hình dịch Covid)
  Quận 3, TPHCMITRec02Hoãn do Covid
  Stay Interview – How to make it valueOnlineTham khảo TẠI ĐÂY9h00 – 12h00 – Chủ Nhật, ngày 13/06/2021Online qua Google MeetSI0613Đã hoàn thành
  IT Recruiter – CV Screening & Job SellingOnlineTham khảo TẠI ĐÂY9h00 – 12h00 – Chủ Nhật, ngày 20/06/2021Online qua Google MeetITRec02Đang nhận đăng kí
  IT Recruiter – Kiến thức IT cho IT RecruiterOnlineTham khảo TẠI ĐÂY9h00 – 12h00 – Thứ Bảy, ngày 26/06/2021Online qua Google MeetITRec03Đang nhận đăng kí

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 17h30 27/06/2021Quận 3, TPHCMPVO8Hoãn do Covid
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 15/06/2021Google MeetPVOnl07Đang diễn ra
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viên – Strategic Sourcing & Data ManagementOnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 16/05/2021Google MeetDataOnl03Đang diễn ra
  Tuyển dụng cho người mới bắt đầu – Talent Acquisition for StartersOnlineTham khảo TẠI ĐÂY14h00 – 16h00, 01 buổi chiều Thứ Bảy/tuần, dự kiến bắt đầu 26/06/2021Google MeetTAStart02Đang chiêu sinh
 • Lịch Khai giảng - Tháng 05/2021

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 05/2021

  1. Workshop

  Tên WorkshopHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  HRBP & Xu hướng chuyển dịch (Lần 1)OnlineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 12h00 – 16/05/2021Google MeetHRBP01Đã hoàn thành
  Kiến thức IT cho IT RecruiterOnlineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 12h00 – 23/05/2021Google MeetITRec01Đã hoàn thành
  HRBP & Xu hướng chuyển dịch (Lần 2)OnlineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 12h00 – 23/05/2021Google MeetHRBP02Đã hoàn thành

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 17h30 30/05/2021Quận 3, TPHCMPVO8Hoãn do Covid
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 06/05/2021Google MeetPVOnl06Đã hoàn thành
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viên – Strategic Sourcing & Data ManagementOnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 07/05/2021Google MeetDataOnl02Đã hoàn thành
  Tuyển dụng cho người mới bắt đầu – Talent Acquisition for StartersOnlineTham khảo TẠI ĐÂY14h00 – 16h00, 01 buổi chiều Thứ Bảy/tuần, dự kiến bắt đầu 15/05/2021Google MeetTAStart01Đang diễn ra
 • Lịch Khai giảng - Tháng 04/2021

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 04/2021

  Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 17h30 25/04/2021Quận 3, TPHCMPVO7Đang chiêu sinh
  Mentorship “Xây dựng đội ngũ tuyển dụng hiệu suất cao” – Build High Performance Talent Acquisition TeamOnlineTham khảo TẠI ĐÂY19h45-21h45, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 21/04/2021Google MeetQLTD01Đang chiêu sinh
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOnlineTham khảo TẠI ĐÂY19h45-21h45, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 22/04/2021Google MeetPVOnl06Đang chiêu sinh
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viên – Strategic Sourcing & Data ManagementOnlineTham khảo TẠI ĐÂY19h45-21h45, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 23/04/2021Google MeetDataOnl02Đang chiêu sinh
  Tuyển dụng cho người mới bắt đầu – Talent Acquisition for StartersOnlineTham khảo TẠI ĐÂY14h00-16h00, 01 buổi chiều Thứ Bảy/tuần, dự kiến bắt đầu 24/04/2021Google MeetTAStart01Đang chiêu sinh
  Mentorship “Tuyển dụng làm đúng việc”OnlineTham khảo TẠI ĐÂY19h45-21h45, 1-2 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 26/04/2021Google MeetMentorship03Đang chiêu sinh
 • Lịch Khai giảng - Tháng 03/2021

   

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 03/2021

  Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 17h30 21/03/2021Quận 3, TPHCMPVO6Đã hoàn thành
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOnlineTham khảo TẠI ĐÂY19h45-21h45, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 23/03/2021Google MeetPVOnl05Đã hoàn thành
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viênOnlineTham khảo TẠI ĐÂY19h45-21h45, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 24/03/2021Google MeetDataOnl01Đã hoàn thành
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viênOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 17h30 28/03/2021Quận 3, TPHCMData02Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 12/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 12/2020

  1. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOnlineTham khảo TẠI ĐÂY19h30 – 21h30
  02 buổi tối ngày thường/tuần
  Dự kiến bắt đầu 03/12/2020
  Google MeetPVOnl03Đang chiêu sinh
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viênOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 17h30 19/12/2020Quận 3, TPHCMPV03Đã hoàn thành
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 17h30 20/12/2020Quận 3, TPHCMPV05Đang chiêu sinh
  Tuyển dụng trong thời đại công nghệOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 17h30 26&27/12/2020Quận 3, TPHCMTDCN01Đang chiêu sinh
  Mentorship “Tuyển dụng làm đúng việc”OnlineTham khảo TẠI ĐÂY19h30 – 21h30
  01 buổi tối ngày thường/tuần
  Dự kiến bắt đầu 27/12/2020
  Google MeetMentorship03Đang chiêu sinh

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • Lịch Khai giảng - Tháng 11/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 11/2020

  1. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 17h30 01/11/2020Quận Hai Bà Trưng, HÀ NỘIPV03Đã hoàn thành
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 17h30 29/11/2020Quận 3, TPHCMPV04Đang chiêu sinh
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOnlineTham khảo TẠI ĐÂY19h30 – 21h30
  02 buổi tối ngày thường/tuần
  Dự kiến bắt đầu 25/11/2020
  Google MeetPVOnl03Đang chiêu sinh
  Mentorship “Tuyển dụng làm đúng việc”OnlineTham khảo TẠI ĐÂY19h30 – 21h30
  01 buổi tối ngày thường/tuần
  Dự kiến bắt đầu 01/12/2020
  Google MeetMentorship03Đang chiêu sinh

  2. Workshop

  WorkshopHình thứcNội dungThời gian Địa điểmMã WSGhi chú
  Employer Branding & Personal Branding OfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 12h00
  31/10/2020
  Quận Hai Bà Trưng, HÀ NỘIHN01Đã hoàn thành
  Nghệ thuật tạo nguồn ứng viên hiệu quảOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 12h00
  31/10/2020
  Quận Hai Bà Trưng, HÀ NỘIHN02Đã hoàn thành
  Employer Branding & Personal Branding OfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 12h00
  31/10/2020
  Quận 3, TPHCMHCM01Đang nhận dăng kí
  Nghệ thuật tạo nguồn ứng viên hiệu quảOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 12h00
  22/11/2020
  Quận 3, TPHCMHCM02Đang nhận đăng kí
 • Lịch Khai giảng - Tháng 10/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 10/2020

  1. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h00 – 17h30 04/10/2020Quận 3, TP.HCMPV02Đãn hoàn thành
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00
  Thứ 4 & Thứ 6
  Bắt đầu từ
  30/09/2020
  Google MeetPV02OnlĐang diễn ra
  Mentorship 02 -“Tuyển dụng làm đúng việc”OnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00
  Thứ 3 & Thứ 5
  Bắt đầu từ
  06/10/2020
  Google MeetMentorship02Đang chiêu sinh

  2. Workshop

  WorkshopHình thứcNội dungThời gian Địa điểmMã WSGhi chú
  Stay Interview – How to make it value? (Buổi 2)OnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00
  14/10/2020
  Google MeetWS03
  Employer Branding & Personal BrandingOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 12h00
  31/10/2020
  Quận Hai Bà Trưng, HÀ NỘIHN01Đang nhận đăng kí
  Nghệ thuật tạo nguồn Ứng viên hiệu quảOfflineTham khảo TẠI ĐÂY13h30 – 17h00
  31/10/2020
  Quận Hai Bà Trưng, HÀ NỘIHN02Đang nhận đăng kí
 • Lịch Khai giảng - Tháng 9/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 9/2020

  1. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00
  Thứ 4 & Thứ 6
  Bắt đầu từ
  30/09/2020
  Google MeetPV02Onl

  2. Workshop

  WorkshopHình thứcNội dungThời gian Địa điểmMã WSGhi chú
  Stay Interview – How to make it value? (Buổi 1)OnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00
  16/9/2020
  Google MeetWS03Đã hoàn thành
  HRBP & Xu hướng chuyển dịch (Phần 2 – Buổi 2)OnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00
  14/9/2020
  Google MeetWS02Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 8/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 8/2020

  1. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h00 – 17h30 01/08/2020Quận 3, TP.HCMPV01Đã hoàn thành
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00
  Thứ 2 & Thứ 6
  Bắt đầu từ
  03/08/2020
  Google MeetPV01OnlĐã hoàn thành

  2. Workshop

  WorkshopHình thứcNội dungThời gian Địa điểmMã WSGhi chú
  HRBP & Xu hướng chuyển dịch (Phần 2 – Buổi 1)OnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00
  31/8/2020
  Google MeetWS02Đã hoàn thành

   

 • Lịch Khai giảng - Tháng 7/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 7/2020

  1. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Mentorship 01 -“Tuyển dụng làm đúng việc”OnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00
  Thứ 3 & Thứ 5
  Bắt đầu từ
  22/07/2020
  Google MeetMentorship01Đã hoàn thành

  2. Workshop

  WorkshopHình thứcNội dungThời gian Địa điểmMã WSGhi chú
  Hành trang cho HR ở Công ty SME & Tech StartupOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 12h00
  26/7/2020
  Quận 3, TPHCMWS04Đã hoàn thành

   

 • Lịch Khai giảng - Tháng 6/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 6/2020

  Workshop

  WorkshopHình thứcNội dungThời gian Địa điểmMã WSGhi chú
  Để trở thành Senior RecruiterOfflineTham khảo TẠI ĐÂY13h30 – 17h00
  28/6/2020
  Quận 3, TPHCMWS03Đã hoàn thành
  Employer Branding khi ngân sách hạn chếOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 12h00
  28/6/2020
  Quận 3, TPHCMWS02Đã hoàn thành
  HRBP & Xu hướng chuyển dịch – Phần 1 OnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00-22h00
  17/6/2020
  &
  9h00 – 11h00
  20/6/2020
  Google MeetWS01Đã hoàn thành