10

 • Lịch Khai giảng - Tháng 7/2023

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 7/2023

  1. Workshop

  Workshop Hình thức Nội dung Thời gian  Địa điểm Ghi chú
  Chọn sếp & Quản lý sếp Online Tham khảo TẠI ĐÂY 02/07/2023 Google Meet Đang nhận đăng kí
  👉 Đăng kí ngay

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

   Khoá đào tạo Hình thức Nội dung Thời gian
  khai giảng
  Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Talent Acquisition 360˚ Online Tham khảo
  TẠI ĐÂY
  05/07/2023 Google Meet TA36005 Đang chiêu sinh
  👉 Đăng kí ngay
  Stay Interview Online Tham khảo
  TẠI ĐÂY
  09/07/2023 Google Meet TA36005 Đang chiêu sinh
  👉 Đăng kí ngay
 • Lịch Khai giảng - Tháng 6/2023

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 6/2023

  1. Workshop

  Workshop Hình thức Nội dung Thời gian  Địa điểm Ghi chú
  Kỹ thuật deal lương cho HR Online Tham khảo TẠI ĐÂY 17/06/2023 Google Meet Đang nhận đăng kí
  👉 Đăng kí ngay
  Hành trình xây dựng network Online Tham khảo TẠI ĐÂY 25/06/2023 Google Meet Đang nhận đăng kí
  👉 Đăng kí ngay

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

   Khoá đào tạo Hình thức Nội dung Thời gian
  khai giảng
  Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Talent Acquisition 360˚ Online Tham khảo TẠI ĐÂY  20/06/2022 Google Meet TA36005 Đang chiêu sinh
  👉 Đăng kí ngay
 • Lịch Khai giảng - Tháng 5/2023

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 5/2023

  1. Workshop

  Workshop Hình thức Nội dung Thời gian  Địa điểm Ghi chú
  ChatGPT với HR – Hiểu đúng dùng đúng Offline Tham khảo
  TẠI ĐÂY
  14/05/2023 Q3, TPHCM Đã hoàn thành
  HR Hướng nội – Lội ngược dòng xu hướng Offline Tham khảo
  TẠI ĐÂY
  14/05/2023 Q3, TPHCM Đã hoàn thành
  Giải quyết vấn đề cho HRBP Online Tham khảo
  TẠI ĐÂY
  30/05/2023 Google Meet Đã hoàn thành

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

   Khoá đào tạo Hình thức Nội dung Thời gian
  khai giảng
  Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Advanced Interview Skills Offline Tham khảo TẠI ĐÂY  21/5/2023 Q3, TPHCM PV08 Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 4/2023

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 4/2023

  1. Workshop

  Workshop Hình thức Nội dung Thời gian  Địa điểm Ghi chú
  Career Path nào cho Talent Acquisition Online Tham khảo
  TẠI ĐÂY
  09/04/2023 Google Meet Đã hoàn thành
  Để trở thành HRBP Online Tham khảo
  TẠI ĐÂY
  26/04/2023 Google Meet Đã hoàn thành

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

   Khoá đào tạo Hình thức Nội dung Thời gian
  khai giảng
  Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Talent Acquisition 360˚ Online Tham khảo TẠI ĐÂY  13/04/2022 Google Meet TA3604 Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 3/2023

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 3/2023

  Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian
  khai giảng
  Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Talent Acquisition 360˚ Online Tham khảo TẠI ĐÂY  22/03/2022 Google Meet TA3603 Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 02/2023

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 02/2023

  Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian  Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Talent Acquisition 360˚ Online Tham khảo TẠI ĐÂY  Tháng 02/2023 Google Meet TA3602 Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 12/2022

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 12/2022

  1. Workshop
  Tên Workshop Hình thức Nội dung Thời gian  Địa điểm Ghi chú
  Data hoá giải vấn đề Tuyển dụng/Nhân sự Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 10/12/2022 Quận 3, TPHCM Đã hoàn thành

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Talent Acquisition 360˚ Online Tham khảo TẠI ĐÂY  Tháng 11 & 12/2022 Google Meet TA3601 Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 11/2022

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 11/2022

  1. Workshop
  Tên Workshop Hình thức Nội dung Thời gian  Địa điểm Ghi chú
  Phòng Nhân sự – Họ là ai? Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20/11/2022 Google Meet Đã hoàn thành

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Talent Acquisition 360˚ Online Tham khảo TẠI ĐÂY  Xuyên suốt tháng 11 & 12/2022 Google Meet TA3601 Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 10/2022  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 10/2022

  1. Workshop
  Tên Workshop Hình thức Nội dung Thời gian  Địa điểm Ghi chú
  Quản trị Data & Báo cáo Tuyển dụng Online Tham khảo TẠI ĐÂY 03 & 28/10/2022 Google Meet Đã hoàn thành

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Tuyển dụng IT chuyên nghiệp Online Tham khảo TẠI ĐÂY  02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 28/07/2022 Google Meet ITOnl07 Đã hoàn thành
  Tuyển dụng để thành công – Hiring for Success Online Tham khảo TẠI ĐÂY 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 27/10/2022 Google Meet PVOnl19 Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 9/2022  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 09/2022

  1. Workshop
  Tên Workshop Hình thức Nội dung Thời gian  Địa điểm Ghi chú
  Kiến thức IT căn bản cho IT Recruiter Online Tham khảo TẠI ĐÂY 11/09/2022 Google Meet Đã hoàn thành
  HRBP & Xu hướng chuyển dịch Online Tham khảo TẠI ĐÂY 11/09/2022 Google Meet Đã hoàn thành

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Stay Interview Online Tham khảo TẠI ĐÂY 02 buổi, dự kiến bắt đầu 18/09/2022 Google Meet SIOnl04 Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 7/2022  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 07/2022

  1. Workshop
  Tên Workshop Hình thức Nội dung Thời gian  Địa điểm Ghi chú
  Kiến thức IT căn bản cho IT Recruiter Online Tham khảo TẠI ĐÂY 14 & 30/07/2022 Google Meet Đã hoàn thành

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Stay Interview Online Tham khảo TẠI ĐÂY 02 buổi, dự kiến bắt đầu 31/07/2022 Google Meet SIOnl02 Đã hoàn thành
  Tuyển dụng IT chuyên nghiệp Online Tham khảo TẠI ĐÂY  02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 28/07/2022 Google Meet ITOnl06 Đã hoàn thành
  Tạo nguồn Ứng viên căn bản Online Tham khảo TẠI ĐÂY  02 buổi, 22&23/05/2022 Google Meet SourceOnl02 Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 8/2022  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 08/2022

  Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Tuyển dụng để thành công – Hiring for Success Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần  dự kiến bắt đầu 25/08/2022 Google Meet PVOnl18 Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 6/2022  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 06/2022

  1. Workshop
  Tên Workshop Hình thức Nội dung Thời gian  Địa điểm Ghi chú
  Huấn luyện & Phát triển nhân viên  Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20 & 27/06/2022 Google Meet Đã hoàn thành

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Tuyển dụng để thành công – Hiring for Success Online Tham khảo TẠI ĐÂY 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 19/06/2022 Google Meet PVOnl17 Đã hoàn thành
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viên  Online Tham khảo TẠI ĐÂY  02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 21/06/2022 Google Meet DataOnl09 Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 5/2022  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 05/2022

  1. Workshop
  Tên Workshop Hình thức Nội dung Thời gian  Địa điểm Ghi chú
  Kĩ năng quản lý cho Recruitment Lead Online Tham khảo TẠI ĐÂY 23 & 30/05/2022 Google Meet Đã hoàn thành

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Tạo nguồn Ứng viên căn bản Online Tham khảo TẠI ĐÂY  02 buổi, 22&23/05/2022 Google Meet SourceOnl01 Đã hoàn thành
  Tuyển dụng IT chuyên nghiệp – Professional IT Recruitment Online Tham khảo TẠI ĐÂY  02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 25/05/2022 Google Meet ITOnl05 Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 4/2022


  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 04/2022

  1. Workshop
  Tên Workshop Hình thức Nội dung Thời gian  Địa điểm Ghi chú
  Huấn luyện & Phát triển nhân viên Online Tham khảo TẠI ĐÂY 18 & 25/04/2022 Google Meet Đã hoàn thành

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Tuyển dụng để thành công – Hiring for Success Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần hoặc 14h00 – 17h00, Chủ Nhật hàng tuần, dự kiến bắt đầu 10 & 12/04/2022 Google Meet PVOnl15 Đã hoàn thành
  Tuyển dụng IT chuyên nghiệp – Professional IT Recruitment Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 13/04/2022 Google Meet ITOnl04 Đã hoàn thành
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viên  Online Tham khảo TẠI ĐÂY  02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 10/04/2022 Google Meet DataOnl08 Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 03/2022


  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 03/2022

  1. Workshop
  Tên Workshop Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Ghi chú
  IT Recruiter Career Path Online Tham khảo TẠI ĐÂY 19h45 – 22h00 – Ngày 29/03/2022 Google Meet Đang nhận đăng kí

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Tuyển dụng để thành công – Hiring for Success Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 01/03/2022 Google Meet PVOnl14 Đang diễn ra
  Tuyển dụng IT chuyên nghiệp – Professional IT Recruitment Online Tham khảo TẠI ĐÂY 14h00 -17h00 – Thứ Bảy hàng tuần, dự kiến bắt đầu 12/03/2022 Google Meet ITOnl02 Đang diễn ra
 • Lịch Khai giảng - Tháng 01/2022

  Lịch Khai giảng các Workshop chuyên sâu diễn ra trong tháng 01/2022

  Workshop

  Tên Workshop Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Ghi chú
  HRBP & Xu hướng chuyển dịch Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h30 – Ngày 19/01/2022 Google Meet Đã hoàn thành
  Nâng cao kiến thức cho IT Recruiter Online Tham khảo TẠI ĐÂY 9h00 – 12h00 – Ngày 15 & 16/02/2022 Google Meet Đã hoàn thành

   

 • Lịch Khai giảng - Tháng 12/2021

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 12/2021

  1. Workshop
  Tên Workshop Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Ghi chú
  Hoàn thiện CV ứng tuyển Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h30 – Ngày 13/12/2021 Google Meet Đã hoàn thành
  Lập kế hoạch và ngân sách tuyển dụng Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h30 – Ngày 21/12/2021 Google Meet Đã hoàn thành

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Tuyển dụng để thành công – Hiring for Success Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 27/12/2021 Google Meet PVOnl13 Đã hoàn thành
  Tuyển dụng IT chuyên nghiệp – Professional IT Recruitment Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 07/12/2021 Google Meet ITOnl02 Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 11/2021

   

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 11/2021

  1. Workshop
  Tên Workshop Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Ghi chú
  Stay Interview Online Tham khảo TẠI ĐÂY 9h00 – 12h00 – Ngày 21/11/2021 Google Meet Đã hoàn thành

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Tuyển dụng để thành công – Hiring for Success Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 16/11/2021 Google Meet PVOnl12 Đã hoàn thành
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viên – Strategic Sourcing & Data Management Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 17/11/2021 Google Meet DataOnl07 Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 10/2021

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 10/2021

  1. Workshop
  Tên Workshop Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Ghi chú
  Tạo nguồn hiệu quả từ LinkedIn & Facebook Online Tham khảo TẠI ĐÂY 9h00 – 12h00 – Ngày 23 & 24/10/2021 Google Meet Đã hoàn thành

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Tuyển dụng để thành công – Hiring for Success Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 16/10/2021 Google Meet PVOnl11 Đã hoàn thành
  Tuyển dụng IT chuyên nghiệp – Professional IT Recruitment Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 12/10/2021 Google Meet ITOnl01 Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 09/2021

   

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 09/2021

  1. Workshop
  Tên Workshop Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Ghi chú
  Stay Interview Online Tham khảo TẠI ĐÂY 9h00 – 12h00 – Chủ Nhật, ngày 05/09/202 Google Meet Đã hoàn thành
  Hành trang thiết yếu cho Recruiter Online Tham khảo TẠI ĐÂY 9h00 – 12h00 – Chủ Nhật, ngày 12/09/2021  Google Meet Đã hoàn thành
  Kiến thức IT cho IT Recruiter Online Tham khảo TẠI ĐÂY 9h00 – 12h00 – Thứ Bảy, ngày 18/09/202 Google Meet Đã hoàn thành
  CV Screening & Job Selling cho IT Recruiter Online Tham khảo TẠI ĐÂY 9h00 – 12h00 – Chủ Nhật, ngày 19/09/202 Google Meet Đã hoàn thành

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Tuyển dụng để thành công – Hiring for Success Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 21/09/2021 Google Meet PVOnl10 Đã hoàn thành
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viên – Strategic Sourcing & Data Management Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 22/09/2021 Google Meet DataOnl06 Đã hoàn thành
  Nền tảng cho tuyển dụng chuyên nghiệp Online Tham khảo TẠI ĐÂY 14h00-16h00 Thứ Bảy hàng tuần Google Meet TAF03 Đã hoàn thành
  Xây dựng đội ngũ Tuyển dụng hiệu suất cao – Building a high performance Talent acquisition team Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 01 buổi tối/tuần Google Meet QLTD02 Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 08/2021

   

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 08/2021

  1. Workshop
  Tên Workshop Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Hành trang thiết yếu để trở thành Recruitment Manager/Lead Online Tham khảo TẠI ĐÂY 9h00 – 12h00 – Thứ Bảy, ngày 31/07/2021  Google Meet RM0731 Đã hoàn thành

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview Skill Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 10/08/2021 Google Meet PVOnl09 Đã hoàn thành
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viên – Strategic Sourcing & Data Management Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 04/08/2021 Google Meet DataOnl05 Đã hoàn thành
  Nền tảng cho tuyển dụng chuyên nghiệp Online Tham khảo TẠI ĐÂY 14h00-16h00 Thứ Bảy hàng tuần, dự kiến bắt đầu 21/08/2021 Google Meet TAF03 Đã hoàn thành
  Xây dựng đội ngũ Tuyển dụng hiệu suất cao – Building a high performance Talent acquisition team Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 01 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu trong 08/2021 Google Meet QLTD02 Đang chiêu sinh
 • Lịch Khai giảng - Tháng 07/2021

   

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 07/2021

  1. Workshop
  Tên Workshop Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Nâng cao hiệu quả tìm việc Online Tham khảo TẠI ĐÂY 9h00 – 12h00 – Thứ Bảy, ngày 03/07/2021 Online qua Google Meet Job01 Đã hoàn thành
  Hành trang thiết yếu để trở thành Recruitment Manager/Lead Online Tham khảo TẠI ĐÂY 9h00 – 12h00 – Thứ Bảy, ngày 31/07/2021  Google Meet RM0731 Đã hoàn thành

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview Skill Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 06/07/2021 Google Meet PVOnl08 Đã hoàn thành
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viên – Strategic Sourcing & Data Management Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 07/07/2021 Google Meet DataOnl04 Đã hoàn thành
  Xây dựng đội ngũ Tuyển dụng hiệu suất cao – Building a high performance Talent acquisition team Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 01 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 05/07/2021 Google Meet QLTD02 Đang chiêu sinh
 • Lịch Khai giảng - Tháng 06/2021

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 06/2021

  1. Workshop
  Tên Workshop Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Kiến thức IT cho IT Recruiter Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 12h00 –
  Dự kiến một ngày cuối tuần trong tháng 06/2021 (tuỳ thuộc tình hình dịch Covid)
  Quận 3, TPHCM ITRec02 Hoãn do Covid
  Stay Interview – How to make it value Online Tham khảo TẠI ĐÂY 9h00 – 12h00 – Chủ Nhật, ngày 13/06/2021 Online qua Google Meet SI0613 Đã hoàn thành
  IT Recruiter – CV Screening & Job Selling Online Tham khảo TẠI ĐÂY 9h00 – 12h00 – Chủ Nhật, ngày 20/06/2021 Online qua Google Meet ITRec02 Đang nhận đăng kí
  IT Recruiter – Kiến thức IT cho IT Recruiter Online Tham khảo TẠI ĐÂY 9h00 – 12h00 – Thứ Bảy, ngày 26/06/2021 Online qua Google Meet ITRec03 Đang nhận đăng kí

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview Skill Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 17h30 27/06/2021 Quận 3, TPHCM PVO8 Hoãn do Covid
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview Skill Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 15/06/2021 Google Meet PVOnl07 Đang diễn ra
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viên – Strategic Sourcing & Data Management Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 16/05/2021 Google Meet DataOnl03 Đang diễn ra
  Tuyển dụng cho người mới bắt đầu – Talent Acquisition for Starters Online Tham khảo TẠI ĐÂY 14h00 – 16h00, 01 buổi chiều Thứ Bảy/tuần, dự kiến bắt đầu 26/06/2021 Google Meet TAStart02 Đang chiêu sinh
 • Lịch Khai giảng - Tháng 05/2021

  Lịch Khai giảng các Workshop & Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 05/2021

  1. Workshop

  Tên Workshop Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  HRBP & Xu hướng chuyển dịch (Lần 1) Online Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 12h00 – 16/05/2021 Google Meet HRBP01 Đã hoàn thành
  Kiến thức IT cho IT Recruiter Online Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 12h00 – 23/05/2021 Google Meet ITRec01 Đã hoàn thành
  HRBP & Xu hướng chuyển dịch (Lần 2) Online Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 12h00 – 23/05/2021 Google Meet HRBP02 Đã hoàn thành

   

  2. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview Skill Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 17h30 30/05/2021 Quận 3, TPHCM PVO8 Hoãn do Covid
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview Skill Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 06/05/2021 Google Meet PVOnl06 Đã hoàn thành
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viên – Strategic Sourcing & Data Management Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 07/05/2021 Google Meet DataOnl02 Đã hoàn thành
  Tuyển dụng cho người mới bắt đầu – Talent Acquisition for Starters Online Tham khảo TẠI ĐÂY 14h00 – 16h00, 01 buổi chiều Thứ Bảy/tuần, dự kiến bắt đầu 15/05/2021 Google Meet TAStart01 Đang diễn ra
 • Lịch Khai giảng - Tháng 04/2021

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 04/2021

  Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview Skill Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 17h30 25/04/2021 Quận 3, TPHCM PVO7 Đang chiêu sinh
  Mentorship “Xây dựng đội ngũ tuyển dụng hiệu suất cao” – Build High Performance Talent Acquisition Team Online Tham khảo TẠI ĐÂY 19h45-21h45, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 21/04/2021 Google Meet QLTD01 Đang chiêu sinh
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview Skill Online Tham khảo TẠI ĐÂY 19h45-21h45, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 22/04/2021 Google Meet PVOnl06 Đang chiêu sinh
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viên – Strategic Sourcing & Data Management Online Tham khảo TẠI ĐÂY 19h45-21h45, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 23/04/2021 Google Meet DataOnl02 Đang chiêu sinh
  Tuyển dụng cho người mới bắt đầu – Talent Acquisition for Starters Online Tham khảo TẠI ĐÂY 14h00-16h00, 01 buổi chiều Thứ Bảy/tuần, dự kiến bắt đầu 24/04/2021 Google Meet TAStart01 Đang chiêu sinh
  Mentorship “Tuyển dụng làm đúng việc” Online Tham khảo TẠI ĐÂY 19h45-21h45, 1-2 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 26/04/2021 Google Meet Mentorship03 Đang chiêu sinh
 • Lịch Khai giảng - Tháng 03/2021

   

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 03/2021

  Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview Skill Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 17h30 21/03/2021 Quận 3, TPHCM PVO6 Đã hoàn thành
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview Skill Online Tham khảo TẠI ĐÂY 19h45-21h45, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 23/03/2021 Google Meet PVOnl05 Đã hoàn thành
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viên Online Tham khảo TẠI ĐÂY 19h45-21h45, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 24/03/2021 Google Meet DataOnl01 Đã hoàn thành
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viên Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 17h30 28/03/2021 Quận 3, TPHCM Data02 Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 12/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 12/2020

  1. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview Skill Online Tham khảo TẠI ĐÂY 19h30 – 21h30
  02 buổi tối ngày thường/tuần
  Dự kiến bắt đầu 03/12/2020
  Google Meet PVOnl03 Đang chiêu sinh
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viên Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 17h30 19/12/2020 Quận 3, TPHCM PV03 Đã hoàn thành
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview Skill Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 17h30 20/12/2020 Quận 3, TPHCM PV05 Đang chiêu sinh
  Tuyển dụng trong thời đại công nghệ Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 17h30 26&27/12/2020 Quận 3, TPHCM TDCN01 Đang chiêu sinh
  Mentorship “Tuyển dụng làm đúng việc” Online Tham khảo TẠI ĐÂY 19h30 – 21h30
  01 buổi tối ngày thường/tuần
  Dự kiến bắt đầu 27/12/2020
  Google Meet Mentorship03 Đang chiêu sinh

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • Lịch Khai giảng - Tháng 11/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 11/2020

  1. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview Skill Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 17h30 01/11/2020 Quận Hai Bà Trưng, HÀ NỘI PV03 Đã hoàn thành
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview Skill Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 17h30 29/11/2020 Quận 3, TPHCM PV04 Đang chiêu sinh
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview Skill Online Tham khảo TẠI ĐÂY 19h30 – 21h30
  02 buổi tối ngày thường/tuần
  Dự kiến bắt đầu 25/11/2020
  Google Meet PVOnl03 Đang chiêu sinh
  Mentorship “Tuyển dụng làm đúng việc” Online Tham khảo TẠI ĐÂY 19h30 – 21h30
  01 buổi tối ngày thường/tuần
  Dự kiến bắt đầu 01/12/2020
  Google Meet Mentorship03 Đang chiêu sinh

  2. Workshop

  Workshop Hình thức Nội dung Thời gian  Địa điểm Mã WS Ghi chú
  Employer Branding & Personal Branding  Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 12h00
  31/10/2020
  Quận Hai Bà Trưng, HÀ NỘI HN01 Đã hoàn thành
  Nghệ thuật tạo nguồn ứng viên hiệu quả Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 12h00
  31/10/2020
  Quận Hai Bà Trưng, HÀ NỘI HN02 Đã hoàn thành
  Employer Branding & Personal Branding  Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 12h00
  31/10/2020
  Quận 3, TPHCM HCM01 Đang nhận dăng kí
  Nghệ thuật tạo nguồn ứng viên hiệu quả Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 12h00
  22/11/2020
  Quận 3, TPHCM HCM02 Đang nhận đăng kí
 • Lịch Khai giảng - Tháng 10/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 10/2020

  1. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview Skill Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 8h00 – 17h30 04/10/2020 Quận 3, TP.HCM PV02 Đãn hoàn thành
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview Skill Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00
  Thứ 4 & Thứ 6
  Bắt đầu từ
  30/09/2020
  Google Meet PV02Onl Đang diễn ra
  Mentorship 02 -“Tuyển dụng làm đúng việc” Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00
  Thứ 3 & Thứ 5
  Bắt đầu từ
  06/10/2020
  Google Meet Mentorship02 Đang chiêu sinh

  2. Workshop

  Workshop Hình thức Nội dung Thời gian  Địa điểm Mã WS Ghi chú
  Stay Interview – How to make it value? (Buổi 2) Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00
  14/10/2020
  Google Meet WS03
  Employer Branding & Personal Branding Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 12h00
  31/10/2020
  Quận Hai Bà Trưng, HÀ NỘI HN01 Đang nhận đăng kí
  Nghệ thuật tạo nguồn Ứng viên hiệu quả Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 13h30 – 17h00
  31/10/2020
  Quận Hai Bà Trưng, HÀ NỘI HN02 Đang nhận đăng kí
 • Lịch Khai giảng - Tháng 9/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 9/2020

  1. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview Skill Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00
  Thứ 4 & Thứ 6
  Bắt đầu từ
  30/09/2020
  Google Meet PV02Onl

  2. Workshop

  Workshop Hình thức Nội dung Thời gian  Địa điểm Mã WS Ghi chú
  Stay Interview – How to make it value? (Buổi 1) Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00
  16/9/2020
  Google Meet WS03 Đã hoàn thành
  HRBP & Xu hướng chuyển dịch (Phần 2 – Buổi 2) Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00
  14/9/2020
  Google Meet WS02 Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 8/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 8/2020

  1. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview Skill Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 8h00 – 17h30 01/08/2020 Quận 3, TP.HCM PV01 Đã hoàn thành
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview Skill Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00
  Thứ 2 & Thứ 6
  Bắt đầu từ
  03/08/2020
  Google Meet PV01Onl Đã hoàn thành

  2. Workshop

  Workshop Hình thức Nội dung Thời gian  Địa điểm Mã WS Ghi chú
  HRBP & Xu hướng chuyển dịch (Phần 2 – Buổi 1) Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00
  31/8/2020
  Google Meet WS02 Đã hoàn thành

   

 • Lịch Khai giảng - Tháng 7/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 7/2020

  1. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoá Hình thức Nội dung Thời gian khai giảng Địa điểm Mã khoá Ghi chú
  Mentorship 01 -“Tuyển dụng làm đúng việc” Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00 – 22h00
  Thứ 3 & Thứ 5
  Bắt đầu từ
  22/07/2020
  Google Meet Mentorship01 Đã hoàn thành

  2. Workshop

  Workshop Hình thức Nội dung Thời gian  Địa điểm Mã WS Ghi chú
  Hành trang cho HR ở Công ty SME & Tech Startup Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 12h00
  26/7/2020
  Quận 3, TPHCM WS04 Đã hoàn thành

   

 • Lịch Khai giảng - Tháng 6/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 6/2020

  Workshop

  Workshop Hình thức Nội dung Thời gian  Địa điểm Mã WS Ghi chú
  Để trở thành Senior Recruiter Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 13h30 – 17h00
  28/6/2020
  Quận 3, TPHCM WS03 Đã hoàn thành
  Employer Branding khi ngân sách hạn chế Offline Tham khảo TẠI ĐÂY 8h30 – 12h00
  28/6/2020
  Quận 3, TPHCM WS02 Đã hoàn thành
  HRBP & Xu hướng chuyển dịch – Phần 1  Online Tham khảo TẠI ĐÂY 20h00-22h00
  17/6/2020
  &
  9h00 – 11h00
  20/6/2020
  Google Meet WS01 Đã hoàn thành