10

 • Lịch Khai giảng - Tháng 04/2021

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 04/2021

  Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Kĩ năng Quản lý Tuyển dụng – Talent Acquisition ManagementOnlineTham khảo TẠI ĐÂY19h45-21h45, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 14/04/2021Quận 3, TPHCMQLTD01Đang chiêu sinh
  Mentorship “Tuyển dụng làm đúng việc”OnlineTham khảo TẠI ĐÂY19h45-21h45, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 08/04/2021Google MeetMentorship03Đang chiêu sinh
 • Lịch Khai giảng - Tháng 03/2021

   

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu diễn ra trong tháng 03/2021

  Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 17h30 21/03/2021Quận 3, TPHCMPVO6Đang chiêu sinh
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOnlineTham khảo TẠI ĐÂY19h45-21h45, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 23/03/2021Google MeetPVOnl05Đang chiêu sinh
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viênOnlineTham khảo TẠI ĐÂY19h45-21h45, 02 buổi tối/tuần, dự kiến bắt đầu 24/03/2021Google MeetDataOnl01Đang chiêu sinh
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viênOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 17h30 28/03/2021Quận 3, TPHCMData02Đang chiêu sinh
 • Lịch Khai giảng - Tháng 12/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 12/2020

  1. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOnlineTham khảo TẠI ĐÂY19h30 – 21h30
  02 buổi tối ngày thường/tuần
  Dự kiến bắt đầu 03/12/2020
  Google MeetPVOnl03Đang chiêu sinh
  Tạo nguồn và Quản lí dữ liệu Ứng viênOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 17h30 19/12/2020Quận 3, TPHCMPV03Đã hoàn thành
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 17h30 20/12/2020Quận 3, TPHCMPV05Đang chiêu sinh
  Tuyển dụng trong thời đại công nghệOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 17h30 26&27/12/2020Quận 3, TPHCMTDCN01Đang chiêu sinh
  Mentorship “Tuyển dụng làm đúng việc”OnlineTham khảo TẠI ĐÂY19h30 – 21h30
  01 buổi tối ngày thường/tuần
  Dự kiến bắt đầu 27/12/2020
  Google MeetMentorship03Đang chiêu sinh

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • Lịch Khai giảng - Tháng 11/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 11/2020

  1. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 17h30 01/11/2020Quận Hai Bà Trưng, HÀ NỘIPV03Đã hoàn thành
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 17h30 29/11/2020Quận 3, TPHCMPV04Đang chiêu sinh
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOnlineTham khảo TẠI ĐÂY19h30 – 21h30
  02 buổi tối ngày thường/tuần
  Dự kiến bắt đầu 25/11/2020
  Google MeetPVOnl03Đang chiêu sinh
  Mentorship “Tuyển dụng làm đúng việc”OnlineTham khảo TẠI ĐÂY19h30 – 21h30
  01 buổi tối ngày thường/tuần
  Dự kiến bắt đầu 01/12/2020
  Google MeetMentorship03Đang chiêu sinh

  2. Workshop

  WorkshopHình thứcNội dungThời gian Địa điểmMã WSGhi chú
  Employer Branding & Personal Branding OfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 12h00
  31/10/2020
  Quận Hai Bà Trưng, HÀ NỘIHN01Đã hoàn thành
  Nghệ thuật tạo nguồn ứng viên hiệu quảOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 12h00
  31/10/2020
  Quận Hai Bà Trưng, HÀ NỘIHN02Đã hoàn thành
  Employer Branding & Personal Branding OfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 12h00
  31/10/2020
  Quận 3, TPHCMHCM01Đang nhận dăng kí
  Nghệ thuật tạo nguồn ứng viên hiệu quảOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 12h00
  22/11/2020
  Quận 3, TPHCMHCM02Đang nhận đăng kí
 • Lịch Khai giảng - Tháng 10/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 10/2020

  1. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h00 – 17h30 04/10/2020Quận 3, TP.HCMPV02Đãn hoàn thành
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00
  Thứ 4 & Thứ 6
  Bắt đầu từ
  30/09/2020
  Google MeetPV02OnlĐang diễn ra
  Mentorship 02 -“Tuyển dụng làm đúng việc”OnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00
  Thứ 3 & Thứ 5
  Bắt đầu từ
  06/10/2020
  Google MeetMentorship02Đang chiêu sinh

  2. Workshop

  WorkshopHình thứcNội dungThời gian Địa điểmMã WSGhi chú
  Stay Interview – How to make it value? (Buổi 2)OnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00
  14/10/2020
  Google MeetWS03
  Employer Branding & Personal BrandingOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 12h00
  31/10/2020
  Quận Hai Bà Trưng, HÀ NỘIHN01Đang nhận đăng kí
  Nghệ thuật tạo nguồn Ứng viên hiệu quảOfflineTham khảo TẠI ĐÂY13h30 – 17h00
  31/10/2020
  Quận Hai Bà Trưng, HÀ NỘIHN02Đang nhận đăng kí
 • Lịch Khai giảng - Tháng 9/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 9/2020

  1. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00
  Thứ 4 & Thứ 6
  Bắt đầu từ
  30/09/2020
  Google MeetPV02Onl

  2. Workshop

  WorkshopHình thứcNội dungThời gian Địa điểmMã WSGhi chú
  Stay Interview – How to make it value? (Buổi 1)OnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00
  16/9/2020
  Google MeetWS03Đã hoàn thành
  HRBP & Xu hướng chuyển dịch (Phần 2 – Buổi 2)OnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00
  14/9/2020
  Google MeetWS02Đã hoàn thành
 • Lịch Khai giảng - Tháng 8/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 8/2020

  1. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h00 – 17h30 01/08/2020Quận 3, TP.HCMPV01Đã hoàn thành
  Kĩ năng Phỏng vấn chuyên sâu – Advanced Interview SkillOnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00
  Thứ 2 & Thứ 6
  Bắt đầu từ
  03/08/2020
  Google MeetPV01OnlĐã hoàn thành

  2. Workshop

  WorkshopHình thứcNội dungThời gian Địa điểmMã WSGhi chú
  HRBP & Xu hướng chuyển dịch (Phần 2 – Buổi 1)OnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00
  31/8/2020
  Google MeetWS02Đã hoàn thành

   

 • Lịch Khai giảng - Tháng 7/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 7/2020

  1. Khoá đào tạo chuyên sâu

  Tên khoáHình thứcNội dungThời gian khai giảngĐịa điểmMã khoáGhi chú
  Mentorship 01 -“Tuyển dụng làm đúng việc”OnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00 – 22h00
  Thứ 3 & Thứ 5
  Bắt đầu từ
  22/07/2020
  Google MeetMentorship01Đã hoàn thành

  2. Workshop

  WorkshopHình thứcNội dungThời gian Địa điểmMã WSGhi chú
  Hành trang cho HR ở Công ty SME & Tech StartupOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 12h00
  26/7/2020
  Quận 3, TPHCMWS04Đã hoàn thành

   

 • Lịch Khai giảng - Tháng 6/2020

  Lịch Khai giảng các Khoá đào tạo chuyên sâu & các Workshop diễn ra trong tháng 6/2020

  Workshop

  WorkshopHình thứcNội dungThời gian Địa điểmMã WSGhi chú
  Để trở thành Senior RecruiterOfflineTham khảo TẠI ĐÂY13h30 – 17h00
  28/6/2020
  Quận 3, TPHCMWS03Đã hoàn thành
  Employer Branding khi ngân sách hạn chếOfflineTham khảo TẠI ĐÂY8h30 – 12h00
  28/6/2020
  Quận 3, TPHCMWS02Đã hoàn thành
  HRBP & Xu hướng chuyển dịch – Phần 1 OnlineTham khảo TẠI ĐÂY20h00-22h00
  17/6/2020
  &
  9h00 – 11h00
  20/6/2020
  Google MeetWS01Đã hoàn thành