10

[Online] Workshop NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÌM VIỆC (03/07/2021)

Đối tượng tham gia phù hợp Các bạn đang làm ở bất kì lĩnh vực, ngành nghề nào có nhu cầu thay đổi công việc Các bạn đã tìm việc ở bất kì lĩnh vực, ngành nghề nào một thời gian nhưng chưa có công việc phù hợp Thời gian  09:00 – 12:00 – Thứ

[Online] Workshop KIẾN THỨC IT CHO IT RECRUITER (26/06/2021)

Đối tượng tham gia phù hợp Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng IT có mong muốn phát triển sâu về mảng này Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng khác IT, các bạn đang làm Nhân sự tổng hợp muốn chuyển hướng sang làm Tuyển dụng mảng IT Các bạn đang đang làm đang

[Online] Workshop IT RECRUITER – CV SCREENING & JOB SELLING (20/06/2021)

Đối tượng tham gia phù hợp Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng IT có mong muốn phát triển sâu về mảng này Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng khác IT, các bạn đang làm Nhân sự tổng hợp muốn chuyển hướng sang làm Tuyển dụng mảng IT Các bạn đang đang làm đang

[Online] Workshop STAY INTERVIEW – HOW TO MAKE IT VALUE? (13/06/2021)

Đối tượng tham gia phù hợp Các bạn đang làm Nhân sự (Tuyển Dụng, HRBP, C&B, L&D….) Các HR Lead, HR Manager… Các Manager quản lý bộ phận chuyên môn, các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ…Có mong muốn: Giảm tỉ lệ nghỉ việc của team/công ty Giữ chân nhân tài Hiểu rõ mong muốn,

[Online] Workshop KIẾN THỨC IT CHO IT RECRUITER (22/05/2021)

Đối tượng tham gia phù hợp Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng IT có mong muốn phát triển sâu về mảng này Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng khác IT, các bạn đang làm Nhân sự tổng hợp muốn chuyển hướng sang làm Tuyển dụng mảng IT Các bạn đang đang làm đang

[Online] Workshop HRBP & XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH (16/05/2021 & 23/05/2021)

Đối tượng tham gia phù hợp Các bạn đang làm HR truyền thống muốn chuyển qua HRBP Các bạn quan tâm và muốn tìm hiểu thực trạng job HRBP Các bạn đang làm HRBP Thời gian Workshop lần 1: 09:00 – 12:00 – Chủ Nhật, ngày 16/05/2021 Workshop lần 2: 09:00 – 12:00 – Chủ