10

[HCM] Workshop DATA HOÁ GIẢI VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG/NHÂN SỰ (10/12/2022)

– Gửi CV liên tục và bị Hiring Manager từ chối liên tục – Phỏng vấn liên tục và cũng “fail” liên tục – Gửi CV cho Hiring Manager từ rất lâu nhưng kết quả nhận được là “sự im lặng đáng sợ”, nhưng khi cần tuyển dụng thì luôn hối thúc, luôn “gấp” và thậm chí

[Online] Workshop PHÒNG NHÂN SỰ – HỌ LÀ AI? (20/11/2022)

     •  Nhỏ không học, lớn lên làm Nhân sự    •  Không làm được nghề gì khác thì làm Nhân sự    •  Làm Nhân sự cho nó nhàn    •  Nghề Nhân sự không dành cho những người hiền lành    •   Làm Nhân sự là làm dâu trăm họ, là trên đe dưới búa…  

[Online] Workshop IT RECRUITER CAREER PATH (29/03/2022)

Đối tượng tham gia phù hợp Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng IT có mong muốn phát triển sâu về mảng này Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng khác IT, các bạn đang làm Nhân sự tổng hợp muốn chuyển hướng sang làm Tuyển dụng mảng IT Thời gian 19h45 – 22h00 –

[Online] Chuỗi Workshop NÂNG CAO KIẾN THỨC CHO IT RECRUITER (9/2021)

Đối tượng tham gia phù hợp Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng IT có mong muốn phát triển sâu về mảng này Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng khác IT, các bạn đang làm Nhân sự tổng hợp muốn chuyển hướng sang làm Tuyển dụng mảng IT Các bạn đang đang làm đang

[Online] Workshop STAY INTERVIEW & HÀNH TRANG THIẾT YẾU CHO RECRUITER

Đối tượng tham gia phù hợp Các bạn Recruiter muốn phát triển theo chiều sâu & nâng cao chuyên môn Các bạn đang làm Nhân sự (Tuyển Dụng, HRBP, C&B, L&D….) Các HR Lead, HR Manager hoặc Các Manager quản lý bộ phận chuyên môn, các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ…  Thời gian Workshop

[Online] Chuỗi Workshop NÂNG CAO KIẾN THỨC CHO IT RECRUITER

Đối tượng tham gia phù hợp Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng IT có mong muốn phát triển sâu về mảng này Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng khác IT, các bạn đang làm Nhân sự tổng hợp muốn chuyển hướng sang làm Tuyển dụng mảng IT Các bạn đang đang làm đang