10

[HCM] Workshop 01. EMPLOYER BRANDING & PERSONAL BRANDING | 02. NGHỆ THUẬT TẠO NGUỒN ỨNG VIÊN HIỆU QUẢ (22/11/2020)

???????? 0️⃣1️⃣: EMPLOYER BRANDING & PERSONAL BRANDING ???????? 0️⃣2️⃣: NGHỆ THUẬT TẠO NGUỒN ỨNG VIÊN HIỆU QUẢ ?  Đối tượng tham gia phù hợp:    + Các bạn đang làm Tuyển dụng/Nhân sự    + Các bạn đang có dự định làm Tuyển dụng/Nhân sự   + Các bạn đang điều hành các SME, Startup có

[HaNoi] Workshop 01. EMPLOYER BRANDING & PERSONAL BRANDING | 02. NGHỆ THUẬT TẠO NGUỒN ỨNG VIÊN HIỆU QUẢ(31/10/2020)

???????? 0️⃣1️⃣: EMPLOYER BRANDING & PERSONAL BRANDING ???????? 0️⃣2️⃣: NGHỆ THUẬT TẠO NGUỒN ỨNG VIÊN HIỆU QUẢ ?  Đối tượng tham gia phù hợp:    + Các bạn đang làm Tuyển dụng/Nhân sự    + Các bạn đang có dự định làm Tuyển dụng/Nhân sự   + Các bạn đang điều hành các SME, Startup có

[Online] Workshop 03: STAY INTERVIEW – HOW TO MAKE IT VALUE? (16/9/2020 & 14/10/2020)

Đối tượng tham gia phù hợp: + Các bạn đang làm Nhân sự+ Các bạn quan tâm đến việc giữ chân nhân viên và stay interview Thời gian:  + Buổi 01: 20h00 – 22h00, Thứ Tư ngày 16/9/2020+ Buổi 02: 20h00 – 22h00, Thứ Hai ngày 14/10/2020 Hình thức: Online qua Google Meet Nội dung buổi

[Online] Workshop 02: HRBP & XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH – P2 (Tối 31/8/2020 & Tối 14/9/2020)

Đối tượng tham gia phù hợp: + Các bạn đang làm Tuyển dụng có định hướng chuyển qua HRBP+ Các bạn làm Nhân sự quan tâm đến mảng HRBP Thời gian:  + Buổi 01: 19h30 – 21h30, Thứ Hai ngày 31/8/2020+ Buổi 02: 19h30 – 21h30, Thứ Hai ngày 14/9/2020 Hình thức: Online qua Google Meet

[HCM] Workshop 04: Hành trang cho HR ở Công ty SME, Tech Startup (26/07/2020)

Đối tượng tham gia phù hợp:+ Các bạn đang làm Recruiter/ HR của các Công ty SME, Tech Startup+ Các bạn đang có dự định làm Recruiter/ HR của các Công ty SME, Tech Startup+ Các bạn đang điều hành các SME, Tech Startup có mong muốn tìm hiểu về hoạt động HR trong các

[HCM] Workshop 03: Để trở thành Senior Recruiter (28/06/2020)

Đối tượng tham gia phù hợp: Các bạn đang làm Tuyển dụng mong muốn tiếp tục phát triển lâu dài trong lĩnh vực này. Thời gian: 13h30 – 17h00 – Chủ Nhật, ngày 28/06/2020 Địa điểm: C-Space Coworking Space – 62 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM (Gần đối diện ĐH Mở) Nội