10

[Online] Workshop “TÌM HIỂU NGHỀ NHÂN SỰ”

Vui lòng đọc kỹ và trọn vẹn thông tin dưới đây trước khi đăng kí:    •  Nhỏ không học, lớn lên làm Nhân sự    •  Không làm được nghề gì khác thì làm Nhân sự    •  Làm Nhân sự cho nó nhàn    •  Nghề Nhân sự không dành cho những người hiền lành    •  

[Online] Workshop “PHƯƠNG PHÁP LÀM BÁO CÁO CHO HR”

Vui lòng đọc kỹ và trọn vẹn thông tin dưới đây trước khi đăng kí: 🎓 Đối tượng tham gia phù hợp Các bạn đang làm Nhân sự và thường xuyên/ có trách nhiệm làm báo cáo cho cấp trên/BOD Các bạn đang làm hoặc có mong muốn phát triển làm trưởng phòng, trưởng nhóm, trưởng

[Online] Workshop “KIẾN THỨC IT CĂN BẢN CHO IT RECRUITER”

Vui lòng đọc kỹ và trọn vẹn thông tin dưới đây trước khi đăng kí: 🎓 Đối tượng tham gia phù hợp Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng IT có mong muốn phát triển sâu về mảng này Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng khác IT, các bạn đang làm Nhân sự tổng

[Online] Workshop “CHỌN SẾP & QUẢN LÝ SẾP”

Vui lòng đọc kỹ và trọn vẹn thông tin dưới đây trước khi đăng kí: 🎓 Đối tượng tham gia phù hợp Nếu bạn đang là người dành gần nửa thời gian trong ngày ở nơi làm việc… Và không muốn khoảng thời gian đó như bị “tra tấn” do gặp khó khăn trong mối quan hệ

[Online] Workshop “HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG NETWORK”

Vui lòng đọc kỹ và trọn vẹn thông tin dưới đây trước khi đăng kí: 🎓 Đối tượng tham gia phù hợp Dù bạn là sinh viên hay người đi làm, miễn bạn đang quan tâm đến chủ đề PHÁT TRIỂN BẢN THÂN và có những trăn trở như: Làm sao tôi có thể xây

[Online] Workshop “KỸ THUẬT DEAL LƯƠNG CHO HR”

Vui lòng đọc kỹ và trọn vẹn thông tin dưới đây trước khi đăng kí: 🎓 Đối tượng tham gia phù hợp  Bạn đang làm HR/Tuyển dụng và tham gia qua trình thương lượng offer với Ứng viên Bạn là Hiring Manager muốn đào sâu tìm hiểu tâm lý của UV khi thương lượng Bạn