10

[Online] Workshop IT RECRUITER CAREER PATH (29/03/2022)

Đối tượng tham gia phù hợp Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng IT có mong muốn phát triển sâu về mảng này Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng khác IT, các bạn đang làm Nhân sự tổng hợp muốn chuyển hướng sang làm Tuyển dụng mảng IT Thời gian 19h45 – 22h00 –

[Online] Chuỗi Workshop NÂNG CAO KIẾN THỨC CHO IT RECRUITER (9/2021)

Đối tượng tham gia phù hợp Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng IT có mong muốn phát triển sâu về mảng này Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng khác IT, các bạn đang làm Nhân sự tổng hợp muốn chuyển hướng sang làm Tuyển dụng mảng IT Các bạn đang đang làm đang

[Online] Workshop STAY INTERVIEW & HÀNH TRANG THIẾT YẾU CHO RECRUITER

Đối tượng tham gia phù hợp Các bạn Recruiter muốn phát triển theo chiều sâu & nâng cao chuyên môn Các bạn đang làm Nhân sự (Tuyển Dụng, HRBP, C&B, L&D….) Các HR Lead, HR Manager hoặc Các Manager quản lý bộ phận chuyên môn, các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ…  Thời gian Workshop

[Online] Chuỗi Workshop NÂNG CAO KIẾN THỨC CHO IT RECRUITER

Đối tượng tham gia phù hợp Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng IT có mong muốn phát triển sâu về mảng này Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng khác IT, các bạn đang làm Nhân sự tổng hợp muốn chuyển hướng sang làm Tuyển dụng mảng IT Các bạn đang đang làm đang

[Online] Workshop HÀNH TRANG THIẾT YẾU ĐỂ TRỞ THÀNH RECRUITMENT MANAGER/LEAD (31/07/2021)

Đối tượng tham gia phù hợp Các bạn Senior Recruiter có định hướng làm Recruitment Manager Các bạn đang làm Recruitment Manager/Lead Thời gian  09:00 – 12:00 – Thứ Bảy, ngày 31/07/2021 Hình thức Online qua Google Meet Nội dung  Tìm kiếm và lựa chọn công việc Recruitment Lead/Manager đầu tiên để có nhiều cơ

[Online] Workshop NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÌM VIỆC (03/07/2021)

Đối tượng tham gia phù hợp Các bạn đang làm ở bất kì lĩnh vực, ngành nghề nào có nhu cầu thay đổi công việc Các bạn đã tìm việc ở bất kì lĩnh vực, ngành nghề nào một thời gian nhưng chưa có công việc phù hợp Thời gian  09:00 – 12:00 – Thứ