10
Share:
 • Đối tượng tham gia phù hợp: 
  + Các bạn đang làm Tuyển dụng có định hướng chuyển qua HRBP
  + Các bạn làm Nhân sự quan tâm đến mảng HRBP

 • Thời gian: 
  + Buổi 01: 19h30 – 21h30, Thứ Hai ngày 31/8/2020
  + Buổi 02: 19h30 – 21h30, Thứ Hai ngày 14/9/2020

 • Hình thức: Online qua Google Meet

 • Nội dung buổi chia sẻ:
  1️⃣  Buổi 01:
  1. Khái niệm và mô hình HRBP
  2. Công việc cụ thể của HRBP
  3. Lộ trình phát triển nghề nghiệp HRBP
  – Các nấc thang nghề nghiệp
  – Yêu cầu năng lực
  4. Làm thế nào để chuyển từ mảng khác sang HRBP
  – Tuyển dụng/Talent Acquisitition
  – HR General/Khác

  2️⃣  Buổi 02:
  1. Khó khăn thử thách trong nghề HRBP & kinh nghiệm vượt qua
  2. Các lĩnh vực tạo ra sức ảnh hưởng và mang lại giá trị đóng góp cao cho Business Unit
  3. Phát huy vai trò đối tác chiến lược Nhân sự:
  – Các bước để hiểu rõ mô hình kinh doanh và công việc của BU
  – Xây dung lòng tin với BU
  4. Chia sẻ & thảo luận hướng giải quyết các vấn đề mà HRBP đang gặp từ góc nhìn người tham gia

 • Phí tham gia:
  + Tham gia 01 buổi: 250.000 VND/người 
  + Tham gia 02 buổi: 400.000 VND/ người

 • Cách thức đăng kí:
  + Điền thông tin đăng kí tại link:Click here
  + Hoàn tất đăng kí và chuyển khoản trước ngày 25/8/2020 
 • Thông tin chuyển khoản:
  • Số TK: 101214849069701
  • Chủ TK: Trần Vũ Thanh
  • Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Quận 10
  • Nội dung chuyển khoản: Họ tên_WS02_Buổi  (Ví dụ: Nguyen Van A_WS02_Buoi01 hoặc Tran Van B_WS02_2buoi)
 • Hoặc có thể chuyển từ Momo/Zalopay/Senpay sang số TK Eximbank nêu trên.
 • Hoặc chuyển khoản qua: Momo/Zalopay/Senpay: Reply trên email nhận được sau khi điền form đăng kí để có số điện thoại

*** Lưu ý:
    + Vui lòng sử dụng ????? cá nhân để đăng kí tham gia;
    + KHÔNG hoàn tiền/ chuyển sang buổi khác với mọi trường hợp đã chuyển khoản đăng kí tham gia nhưng vắng mặt;
    + Do số lượng người tham gia giới hạn khoảng 30 người nên sẽ ưu tiên cho các bạn ĐĂNG KÝ và CHUYỂN KHOẢN sớm.