10
Share:

Đối tượng tham gia phù hợp

 • Các bạn Senior Recruiter có định hướng làm Recruitment Manager
 • Các bạn đang làm Recruitment Manager/Lead

Thời gian

 09:00 – 12:00 – Thứ Bảy, ngày 31/07/2021

Hình thức

Online qua Google Meet

Nội dung

 1.  Tìm kiếm và lựa chọn công việc Recruitment Lead/Manager đầu tiên để có nhiều cơ hội trải nghiệm;

 2. Thu thập nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng và ngân sách:
  – Cách xác định và thu thập nhu cầu tuyển dụng
  – Phương pháp luận để lập kế hoạch ngân sách và đề xuất cơ cấu team tuyển dụng
  – Làm thế nào để để ngân sách được duyệt

Speaker

Mr. Trần Vũ Thanh – Profile tham khảo: https://www.coachtranvuthanh.com/

Phí tham gia

Tham khảo tại Link đăng kí bên dưới

Cách thức đăng kí

 • Điền thông tin đăng kí TẠI ĐÂY và theo dõi phản hồi qua email về hướng dẫn và thông tin chuyển khoản.
 • Hoàn tất chuyển khoản phí tham gia theo thông tin và thời hạn được cung cấp trong email nhận được ngay sau khi hoàn thành form trên

Lưu ý 

 • Vui lòng sử dụng 𝐌𝐀𝐈𝐋 cá nhân đăng kí tham gia (không dùng mail công ty) để đảm bảo nhận được mọi email cập nhật;
 • Vui lòng kiếm tra email dùng để đăng kí (bao gồm Spam/Junk/Update Mail) trong vòng 24h sau khi hoàn tất form đăng kí;
 • Để đảm bảo chất lượng đường truyền, số lượng người tham gia sẽ có giới hạn, do đó chương trình sẽ ưu tiên giữ chô cho các bạn ĐĂNG KÍ & CHUYỂN KHOẢN sớm theo thứ tự thời gian 
 • KHÔNG hoàn tiền hoặc chuyển sang chương trình khác với mọi trường hợp đăng kí và chuyển khoản nhưng không tham gia. KHÔNG xuất hóa đơn.
     

____________________________________________________________
HỖ TRỢ: 
💌 betteryouvn@gmail.com
🌐 facebook.com/betteryoualways