10
Share:

Đối tượng tham gia phù hợp

 • Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng IT có mong muốn phát triển sâu về mảng này
 • Các bạn đang làm Tuyển dụng mảng khác IT, các bạn đang làm Nhân sự tổng hợp muốn chuyển hướng sang làm Tuyển dụng mảng IT
 • Các bạn đang đang làm đang làm Leader, Manager trong Tuyển dụng/Nhân sự

Thời gian

 09:00 – 12:00 – Chủ Nhật, ngày 20/06/2021

Hình thức

Online qua Google Meet

Nội dung

 1. Tầm quan trọng của kĩ năng screen CV khi làm Tuyển dụng mảng IT

 2. Phương pháp tìm hiểu JD & đặt câu hỏi để khai thác “selling points” của vị trí IT đang tuyển.
  Từ đó áp dụng để giới thiệu & “sell job” hiệu quả khi tiếp cận & thu hút ứng viên IT – Những điểm nên & không nên khi tiếp cận và giới thiệu job cho ứng viên mảng IT

 3. Cách thức đọc & hiểu CV của ứng viên một số vị trí phổ biến trong ngành IT hiện nay
  Như Backend Developer, Frontend Developer, Mobile Developer, QC (Manual/Automation), Business Analyst, Product (Owner/Manager), Project Manager/Scrum Master, DevOps, Data Engineer/Data Scientist…

 4. Phương pháp “mapping” JD và CV của vị trí IT đang tuyển
  Nhằm nâng cao tỉ lệ CV được chọn khi gửi cho Hiring Manager – Thực hành/Demo với một số vị trí đang tuyển của Người tham gia

 5. Networking, Q&A

Speaker

Mr. Trần Vũ Thanh – Profile tham khảo: https://www.coachtranvuthanh.com/

Phí tham gia

400.000 VND/người

Cách thức đăng kí

 • Điền thông tin đăng kí TẠI LINK và theo dõi phản hồi qua email về hướng dẫn và thông tin chuyển khoản.
 • Hoàn tất chuyển khoản phí tham gia theo thông tin và thời hạn được cung cấp trong email nhận được ngay sau khi hoàn thành form trên

Lưu ý 

 • Vui lòng sử dụng 𝐌𝐀𝐈𝐋 cá nhân đăng kí tham gia (không dùng mail công ty) để đảm bảo nhận được mọi email cập nhật;
 • Vui lòng kiếm tra email dùng để đăng kí (bao gồm Spam/Junk/Update Mail) trong vòng 24h sau khi hoàn tất form đăng kí;
 • Để đảm bảo chất lượng đường truyền, số lượng người tham gia sẽ có giới hạn, do đó chương trình sẽ ưu tiên giữ chô cho các bạn ĐĂNG KÍ & CHUYỂN KHOẢN sớm theo thứ tự thời gian 
 • KHÔNG hoàn tiền hoặc chuyển sang chương trình khác với mọi trường hợp đăng kí và chuyển khoản nhưng không tham gia. KHÔNG xuất hóa đơn.
     

____________________________________________________________
HỖ TRỢ: 
💌 betteryouvn@gmail.com
🌐 facebook.com/betteryoualways